0126_acr_5-2.jpg
20120518-270+-+複製_edited.jpg.png

彭信蒼

Principle

經歷:

2011 - 2014       華梵大學建築學系,兼任講師

2008.05 -            彭信蒼建築師事務所

2004.09 -            耘生設計顧問有限公司負責人 / 註冊建築師

2003 - 2004       吳非士建築師事務所

2000 - 2003       沈祖海聯合建築師事務所,資深建築設計師

2000 -                  淡江大學建築學系,兼任講師

1998 - 2000       劉祥宏建築師事務所,建築設計師

1997.06 - 08      宗邁建築師事務所,建築設計師

1994 - 1996       淡江大學建築學系,專任助教